Bölüm öğrencilerinden; altı ayı (6 ay) onaylanmış bir staj defterine uygun olarak gemilerde açık deniz eğitimi ve altı ayı da (6 ay) onaylanmış staj defterine uygun olarak atölye becerilerini geliştirme eğitimi olmak üzere toplam 12 aylık onaylı uygulamalı eğitim programını başarı ile tamamlamak şartı aranmaktadır.

a. Açık Deniz Eğitimi: 5. yarıyılın bitiminden itibaren yapılacak olan bölüm öğrencilerinin aldığı derslere ait müfredatın, gemi üzerinde uygulamalı olarak gerçekleştirilmesi ve bu uygulamanın onaylı bir deniz eğitimi kayıt defterlerine (staj defteri) işlenmesi esasıyla gerçekleştirilecek 6 ay süreli gemi eğitimidir.

b. Atölye Becerilerini Geliştirme Eğitimi: 2. yarıyılın bitiminden itibaren yapılacak olan bölüm öğrencilerinin aldığı derslere ait müfredatın, atölye tesislerinde uygulamalı olarak gerçekleştirilmesi ve bu uygulamanın onaylı bir uygulamalı eğitim kayıt defterlerine (staj defteri) işlenmesi esasıyla gerçekleştirilecek 6 ay süreli atölye eğitimidir.